Ontstaan

Het ontstaan van Dun Blaouwun Beer
De eerste carnavalsfeesten in Dun Birrekoal ontstaan al begin jaren vijftig. In het voormalige hotel Weltevreden aan de Hoogstraat vindt een paar keer per jaar een gekostumeerd bal plaats, waarbij één van de aanwezigen laat op de avond wordt gebombardeerd tot Prins van Dun Birrekoal. In 1963 wordt aan de bar van de Gouden Leeuw voor het eerst gesproken over het opzetten van een georganiseerd carnaval. Later werd op die plek in de Gouden Leeuw een tegeltje gemetseld met ‘hier begos ut’.11-11-74

Onder het genot van een pilsje werd er volop gefantaseerd en gebroed op nieuwe ideeën. Zo was het de bedoeling dat er in elk café van Dun Birrekoal een carnavalsvereniging zou komen. De mensen van het eerste uur voorzagen dat er een goede samenwerking zou moeten komen tussen deze verenigingen om het georganiseerde carnaval in goede banen te leiden. Hiervoor zou een apart overlegorgaan in het leven worden geroepen.hofkapel 69

Eerste prins van Dun Birrekoal
Toch bleef het een tijdje stil, totdat in 1964 de eerste carnavalsvereniging van Dun Birrekoal werd opgericht: De Koalstampers. Zij hadden hun clubhuis in Hotel Weltevreden en bestond aanvankelijk alleen uit mannen, want vrouwen mochten geen lid worden! De Koalstampers organiseerden in 1965 de eerste carnavalsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een kinderoptocht. Ook zouden zij zorgen voor een Prins. Het viel echter niet mee om een eerste Prins Carnaval te vinden, zodat uiteindelijk Koalstamper Hans van Gemert noodgedwongen de eerste Prins van Dun Birrekoal werd.springdinger jeugd 1990

In 1964 werd in café de Zwaan de carnavalsvereniging de Happetappers opgericht. Deze club bestond voornamelijk uit muzikanten van een boerenkapel, die bijna allemaal lid waren van de harmonie. Een jaar later werden de Doofpotters opgericht (De Driezeeg). In 1967 werd in Herberg De Prins een briefje opgehangen met de vraag wie er belangstelling had voor een nieuwe carnavalsclub. ’s Avonds waren er al 30 (!) aanmeldingen en was het ontstaan van de Vossewakers een feit! In datzelfde jaar werden in café Dorpszicht de Dorpsnesters opgericht.

Dun Blaouwun Beer
Op 20 augustus 1967 was het zover: Dun Blaouwun Beer werd opgericht. Het bestuur bestond uit leden van de Koalstampers, Happetappers, Dorpsnesters, Doofpotters en Vossewakers. Nico van Doorn was de allereerste opperbeer (voorzitter). Omdat het soms lastig was om zowel bij een carnavalsclub te zitten als bij Dun Blaouwun Beer, werd een paar jaar later besloten om ‘onafhankelijke’ mensen in het bestuur te halen. De eerste Raad van XI bestond uit 10 vertegenwoordigers van de verschillende clubs. De elfde man kwam van buiten en werd Jan Steenbergen, later onder meer tekstschrijver van het speklied van Dun Blaouwun Beer.

Dun Birrekoal
Een van de eerste taken van het bestuur van Dun Blaouwun Beer was het bedenken van allerlei ludieke namen die tot op de dag van vandaag worden gebruikt. De naam Blaouwun Beer komt enerzijds voort uit het wapen van Berlicum (waarin een beer staat afgebeeld) en anderzijds ‘blaouw’ wat associaties zou kunnen hebben met carnaval, al is dat laatste niet helemaal duidelijk. De naam “Dun Birrekoal” is afgeleid van Blaouw “Birre” en “koal”. Het laatste woord is dialect en er wordt een groot gat in de grond mee bedoeld. Dus eigenlijk is Dun Birrekoal een groot gat vol met Blaouw Birre en Birrinnen.bb 1974

Driek Negossie
De Boerenkapel met muzikanten van de harmonie werd in die beginjaren omgedoopt tot Hofkapel en zij sloten zich bij Dun Blaouwun Beer aan. In de weken voor de carnaval werd er vaak van kroeg naar kroeg getrokken en om alles in goede banen te leiden, werd een soort ‘bewaker’ aangesteld. Deze ordenans moest de tijd in de gaten houden en lette ook op de veren van de Prins, Adjudant en leden van de Raad van XI (die toen ook nog steken hadden). Omdat de naam ‘ordenans’ toch niet echt carnavalesk was, ontstond op een gegeven moment de naam Driek Negossie. Bij d’n Driek was de hele carnavalshandel en wandel in veilige handen!

Prinsenbal
Een paar weken voor de carnaval werd een prinsenbal georganiseerd waar de nieuwe Prins van Dun Birrekoal bekend werd gemaakt. De Prins was dus maar een paar weken per jaar in functie. Later werd besloten om het Prinsenbal naar voren te schuiven en ontstond het 11-11-Bal.21-1-84intocht bambergersfest

De Hippe Beer!
Voor de jeugd van Dun Birrekoal was er met carnaval eigenlijk maar weinig te doen. Om daar iets aan te veranderen werd speciaal voor hen het Blaouw Birre Beat Balls georganiseerd. Dun Blaouwun Beer beschikte inmiddels over vele tientallen vrijwilligers. Voor de eerste editie van het Blaouw Birre Beat Balls werd de manege omgebouwd tot een feestzaal met als naam ‘De Hippe Beer’. De kosten werden door de leden van Dun Blaouwun Beer zelf voorgeschoten. De eerste feestavond was zo’n succes dat het met de benen buiten hing. Het was zelfs zo druk, dat een jaar later moest worden uitgeweken naar het parochiehuis ‘Den Durpsherd’, tot op de dag van vandaag het thuishonk van Dun Blaouwun Beer.

Hofhouding

In de loop van de tijd is Dun Blaouwun Beer uitgegroeid tot een enorme organisatie waar honderden mensen op de een of andere manier bij betrokken zijn. Wat door de jaren heen is gebleven is het Blaouw Birre Gevoel, want Dun Blaouwun Beer “Da’s een manier van leven!”.